توضیحاتی درباره چگونگی پرداخت یارانه به مطبوعات و دستور صریح وزیر

توضیحاتی درباره چگونگی پرداخت یارانه به مطبوعات و دستور صریح وزیر كاراموند: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال پاسخ دفتر مدیریت عملكرد وزارت متبوع در خصوص چگونگی پرداخت یارانه مطبوعات به برخی از نشریات در نامه ای خطاب به معاون امور مطبوعاتی اظهار داشت: از این تاریخ تمامی حمایت ها برمبنای سیاست های و شیوه نامه های جدید اعمال شود.


به گزارش كاراموند به نقل از ایسنا و به نقل از سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن صفرخانی _ مدیركل دفتر مدیریت عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی _ به نامه سید عباس صالحی در خصوص شائبه به وجود آمده درباره پرداخت یارانه به برخی از نشریات، پاسخ داد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
«با احترام؛ ضمن قدردانی از حسن توجه و حساسیت جنابعالی در تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی به لطف خداوند متعال و پیگیری های مجدانه جنابعالی و همكاری شایسته مدیران و كارشناسان وزارت متبوع خصوصاً در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی در اجرای برنامه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ كه با انتشار اسناد حمایت های مالی و غیر مالی، قراردادها، بخشنامه ها و... زمینه ساز ارتقاء آگاهی افكار عمومی و بروز نقد و نظرهای سازنده درباره وظایف و كاركردهای وزارت متبوع شده است و با قدردانی از منتقدان و صاحب نظرانی كه با تحلیل و بررسی اسناد انتشار یافته توسط وزارتخانه، فرصت مغتنمی را برای اصلاح سیاست ها؛ ساختارها و رویه ها فراهم نموده اند، در پاسخ به دستور شماره ۹۸/۱۷۰۰۱۷ مورخ ۹۸/۵/۱ جنابعالی در خصوص "بررسی موارد مدنظر پیرامون پرداخت یارانه و اختصاص كاغذ به پاره ای از نشریات بر طبق مقررات و ضوابط موجود" نتایج بررسی های به عمل آمده جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی ایفاد می گردد:

پاسخ سوال اول: انتشار نشریات
*در بررسی های انجام گرفته درباب اشخاص و موسساتی كه بیشتر از ۱۰ نشریه را منتشر می نمایند و از یارانه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی بهره مند شده اند؛ صرفا ۹ موسسه و یا شخص حقیقی هستند كه بیشتر از ۱۰ نشریه منتشر می كنند كه از این مجموعه، سه موسسه خصوصی حقوقی و دو مجموعه متعلق به اشخاص حقیقی هستند و مابقی در شمار نهادهای عمومی غیر دولتی قرار می گیرند؛ در بررسی انجام گرفته و بر طبق شیوه نامه های موجود ابتداء نسخه پی دی اف نشریه توسط چاپخانه در سامانه بارگذاری و با نظر كارشناس در انتظار تایید قرار می گیرد و بعد از ارائه فیزیك یك نسخه چاپی و بررسی و اعلام وصول توسط كارشناس معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و تایید نهایی در سامانه؛ نشریه مذكور از حمایت های یارانه ای بهره مند می شوند؛ این رویه در مورد این نشریات اعمال شده است اما در این خصوص ملاحظاتی وجود دارد كه اشاره خواهد شد.
پاسخ سوال دوم: رعایت ضوابط در پرداخت یارانه های نقدی و كاغذ
پشتیبانی از نشریات در چهار قالب انجام می شود: پرداخت یارانه نقدی؛ توزیع كاغذ؛ خرید نشریات برای اهداء و توزیع آگهی
*با توجه به بررسی های به عمل آمده و بر طبق شیوه نامه های موجود؛ در توزیع یارانه های نقدی؛ كاغذ؛ آگهی و خرید برای اهداء (كه اطلاعات آن در سایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی منتشر و قابل دسترسی برای عموم است)؛ ملاحظاتی وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره می شود.
پاسخ سوال سه: رعایت ضوابط در همه ی نشریات
*میزان اختصاص یارانه به این نشریات (مجموعه صاحبان بیشتر از ۱۰ نشریه) با سایر نشریات مشابه بر طبق ضوابط موجود انجام گرفته است و تفاوتی در این خصوص مشاهده نشد و حتی برمبنای آمار و اطلاعات منتشره؛ موسسات با بیشتر از ۱۰ نشریه ۲۵ تا ۴۰ درصد كمتر از سایر موسسات دریافتی داشته اند؛ اما در این خصوص نیز ملاحظاتی وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره می شود.
ملاحظات:
۱_ شاخص ها و سنجه های پرداخت یارانه و پشتیبانی از نشریات و رسانه ها بیشتر كمی بوده و به معیارهای كیفی و محتوایی توجه لازم نشده است و در اجرا نیز فاكتورهای كیفی موجود در شیوه نامه در پاره ای از مقاطع مورد توجه لازم واقع نشده است.
۲_ در پروسه تدوین شیوه نامه ها، مقررات و رویه های مرتبط؛ پاره ای از اشكالات به چشم می خورد كه زمینه ساز بعضی از مشكلات هستند كه جزئیات اشكالات درباره هر یك از بخشنامه و مقررات به تفكیك خدمت جنابعالی و برای دستور مقتضی تقدیم خواهد شد.
۳_ یكی از معیارهای تعیین كننده در میزان تخصیص یارانه ها و حمایت های موجود؛ شمارگان نشریات است كه متأسفانه ساز و كار لازم برای راستی آزمایی شمارگان اعلامی توسط نشریات پیش بینی نشده است كه این مساله زمینه ساز بروز برخی تخلفات می شود؛ كما اینكه با بررسی میدانی توسط همكاران این دفتر مشخص شد در موارد معدودی اطلاعات ارائه شده توسط بعضی از نشریات با واقعیت سازگار نیست.
۴_ بنظر می رسد قسمتی از مشكل موجود به خاطر وجود مجوزهای گوناگون صادره برای افراد و موسساتی است كه فاقد صلاحیت های فنی و حرفه ای لازم در زمینه روزنامه نگاری هستند و افزون بر این چنین افراد یا موسساتی مجوزهای مختلفی دریافت داشته و با در دست داشتن مجوزها از حمایت های دولتی برخوردار می شوند.
*ضروری است؛ ضمن توجه به معیارهای فنی و حرفه ای در صدور مجوز و در بهره مندی از یارانه ها و حمایت ها؛ برای افراد و موسسات سقف در نظر گرفته شود.
۵_ بررسی های انجام گرفته نشان داده است كه تعداد زیادی از نشریاتی كه از حمایت های دولتی بهره مند می شوند فاقد كیفیت حداقلی در محتوا و شكل بوده و بخش زیادی از آنها از تجمیع مطالب انتشار یافته در سایت ها و نشریات دیگر استفاده می نمایند و مورد حمایت یارانه ای قرار گرفته اند و اغلب نیز قوانین و مقررات كپی رایت را رعایت نمی كنند؛ لازم است با حذف این دسته از نشریات از لیست دریافت كنندگان حمایت و یارانه وزارت متبوع با هدف توسعه زیر ساخت ها و رشد نشریات حرفه ای؛ زمینه تقویت امنیت پایدار شغلی برای موسسات و روزنامه نگاران حرفه ای فراهم گردد.»
عباس صالحی _ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی _ هم به دنبال پاسخ دفتر مدیریت عملكرد وزارت متبوع در خصوص چگونگی پرداخت یارانه مطبوعات به برخی از نشریات، در نامه ای خطاب به معاون امور مطبوعاتی اظهار داشت: از این تاریخ تمامی حمایت ها بر طبق سیاست های و شیوه نامه های جدید اعمال شود.
در متن نامه سید عباس صالحی خطاب به محمد خدادی آمده است:
«با توجه به گزارش جناب آقای صفرخانی نسبت به اجرای مفاد زیر در اسرع وقت اقدام و نتیجه آن به اینجانب اعلام گردد.
الف) سیاست های حمایتی از نشریات و شویه نامه های مرتبط باتوجه به نكات ذیل بازبینی اساسی شود.
۱_ توجه كافی به سنجه‎های كیفی و حذف نشریات فاقد كیفیت فنی و حرفه ای، غیرضرور و همین طور نشریاتی كه حقوق مولفان را رعایت نمی كنند، از لیست دریافت كنندگان یارانه ها و حمایت ها
۲_ مشورت با صنوف تخصصی و كارشناسان زبده داخل و بیرون از وزارت خانه
۳_ تدوین ساز و كارهای لازم برای راستی آزمایی شمارگان اعلامی
۴_ تعیین سقف تعداد نشریات مورد حمایت برای موسسات و افراد
۵_ رعایت ضوابط و پروسه قانونی در تدوین و تصویب سیاست ها و بخشنامه ها و شیوه نامه ها
۶_ توجه ویژه به امنیت پایدار شغلی روزنامه نگاران حرفه ای و توسعه زیرساخت ها
ب) بدیهی است از این تاریخ تمامی حمایت ها بر طبق سیاست ها و شیوه نامه های جدید اعمال خواهد شد.
ج) تدوین و ارائه پیشنهادهای لازم جهت طرح در هیئت نظارت بر مطبوعات، در صلاحیت های علمی، فنی و حرفه ای متقاضیان و تعیین سقف در صدور مجوزها برای اشخاص و موسسات
د) ضمن استمرار نظارت ها و بازرسی های موثر، با عنایت به گزارش مدیریت عملكرد وزارت متبوع، مسیر بازرسی نسبت به سوژه نامه شماره ۱۷۰۰۷۱/۹۸ مورخ ۱/۵/۹۸ مفتوح بوده و در صورت احراز هرگونه تخلف برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت پذیرد.»
منبع:

1398/05/19
18:39:01
5.0 / 5
4411
تگهای مطلب: اهدا , تخصص , سایت , طلا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
karamond.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كاراموند محفوظ است

كاراموندبرند کاراموند لاکچری