شرف الشمس ۱۹ فروردین است یا ۱۸ اردیبهشت؟

شرف الشمس ۱۹ فروردین است یا ۱۸ اردیبهشت؟ كاراموند: جدیدا یك شبهه در مورد شرف الشمس ایجاد شده كه ادعا میكنند زمان شرف الشمس در ۱۹ فروردین نیست و در ۱۸ اردیبهشت است. با توجه به اینكه این شبهه توسط دشمنان شیعه ایجاد و توسط افراد كم سواد منتشر شده است. باعث به وجود آمدن مشكلات جدی شده است و ما تصمیم گرفتیم با استفاده از علم نجوم به این شبهه پاسخ دهیم.


موضوع مقاله : شرف الشمس و فرق برج فلکی و صورت فلکی

جدیدا یک شبهه در مورد شرف الشمس ایجاد شده که ادعا میکنند زمان شرف الشمس در ۱۹ فروردین نیست و در ۱۸ اردیبهشت است

با توجه به اینکه این شبهه توسط دشمنان شیعه ایجاد و توسط افراد کم سواد منتشر شده است

باعث به وجود آمدن مشکلات جدی شده است و ما تصمیم گرفتیم با استفاده از علم نجوم به این شبهه پاسخ دهیم .

در ابتدا باید فرق بین برج فلکی و صورت فلکی را شرح دهم .

برج فلکی

گردش زمین به دور خورشید به صورت دایره است و محیط این دایره ۳۶۰ درجه است و اگر این گردش رو به ۱۲ قسمت تقسیم کنیم آن وقت ۱۲ قسمت ۳۰ درجه ای داریم به هر کدام از این قسمتها یک برج گفته میشود که ما در اصطلاح عامیانه آنها رل ماه می نامیم

محل شروع اولین برج لحظه شروع فصل بهار ( سال تحویل ) است که در اصطلاح نجومی به ان نقطه اعتدال بهاریه گفته میشود و همچنین جهت تقسیم این بروج باید در جهت توالی بروج ( جهت چرخش زمین به دور خورشید ) یعنی از غرب به سمت شرق باشد .

در تصاویر زیر هر برج رو بر روی تصویر نمایش میدهیم .

چون نقطه اعتدال بهاری محل شروع برج ها است تقسیم بندی را از همین نقطه شروع میکنیم و دایره عرضی رسم میکنیم که از نقطه اعتدال بهاری بگذرد . دایره عرضی یک دایره بزرگ است که از دو قطب دایره بروج عبور میکند و دایره بروج در دو نقطه متقاطر قطع میکند .

این دو نقطه به دلیل متقاطر بودن جزء نظیر یک دیگر هستند بنابراین وقتی دایره عرض از نقطه اعتدال بهاری عبور کرده است باید در نقطه دیگر قرینه اعتدال بهاری هم دایره بروج را قطع کند این نقطه دوم که دقیقا مخالف نقطه اعتدال بهاری میباشد اعتدال پاییزی نام دارد از از اعتدال بهاری ۱۸۰ درجه فاصله دارد .

میتوانید روی عکس ها ببینید که تصویر اول اعتدال بهاری تصویر دوم انقلاب تابستانی و تصویر سوم اعتدال پاییزی و تصویر چهارم هم انقلاب زمستانی هست

لازم به ذکر است که اعتدال بهاری اولین روز برج حمل و لحظه تحویل سال است و انقلاب تابستانی هم اول تابستان است و اعتدال پاییزی هم اول پاییز میباشد و انقلاب زمستانی هم اولین روز زمستان است که در میان ایرانیان به شب یلدا مشهور می بلشد

دوازده ماه ( برج ) نقسیم میکنیم هر برج ۳۰ درجه ( روز – قوص ) میباشد معیار دقیقی را برای اندازه گیری انتخاب کرده ایم که همیشه ثابت است .

شرف الشمس

شرف الشمس

شرف الشمس

شرف الشمس

خوب چهار نقطه اعتدال بهاری – انقلاب تابستانی – اعتدال پاییزی – انقلاب زمستانی را روی تصویر نشان دادیم و دایره بروج هم مشخص کردیم حالا باید انها را رسم کنیم

دایرهای عرض را تا دایره بروج به دوازده قسمت مساوی تقسیم میکنیم و از آن جایی که هر دایره عرض از دو نقطه متقاطر بر روی دایره بروج میگذرد برای تقسیم بندی دایره بروج به دوازده قسمت باید شش دایره عرض رسم شود به طوری که هر دایره عرض از دو نقطه در دایره بروج بگذرد .

رسم دوایر عرض بدین صورت میباشد که اولین دایره عرض از نقطه اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی عبور میکند و دومین دایره عرض از دو نقطه انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی عبور میکند .

در این صورت دایره بروج به چهار قسمت نود درجه ای تقسم میگردد که هر کدام این قسمت ها را یک فصل می نامیم. فصل بهار – فصل تابستان – فصل پاییز و فصل زمستان در تصویر کاملا نمایش داده اینم توجه فرمایید :

شرف الشمس

شرف الشمس

شرف الشمس

شرف الشمس

تا الان ما چهار فصل بهار تابستان پاییز و زمستان را مشخص کردیم که سهم هر قسمت نود درجه شد حال باید این قوس های نود درجه ای را به سه قسمت مساوی تبدیل کنیم به طوری که سهم هر قسمت ۳۰ درجه بشود ما در اصطلاح نجومی به هر کدام از این قسمت ها یک برج میگوییم که در اصطلاح عامینه به این برج ها ماه گفته میشود .

برای این کار باید اول از فصل بهار شروع کنیم . دو دایره عرض را از قسمت میانی از فصل بهار که بین اعتدال بهاری و انقلاب تابستانی قرار دارد عبور میدهیم . با این کار فصل بهار به سه قسمت مساوی تقسیم میگردد و نه تنها فصل بهار بلکه قرینه ان در انطرف فصل پاییز هم به سه قسمت مساوی سی درجه ای تقسیم میگردد .

سپس قوس دیگری که بین دو نقطه انقلاب تابستانی و اعتدال پاییزی هست ( فصل تابستان ) را هم به سه قسمت تقسیم میکنیم و دوباره دو دایره عرض از میان ان میگذرانیم و این بار هم با عبور دادن این دو دایره عرض نه تنها فصل تابستان بلکه فصل زمستان به سه قسمت سی درجه ای تقسیم میگردد .

با استفاده از این روش ما شش دایره عرض رسم نمودیم که تمام دایره بروج را به دوازده قسمت ( برج ) سی درجه ای تقسیم کردیم و تمام بروج فلکی را تقسیم بندی کردیم با مشاهده شکل زیر کاملا متوجه میشوید :

شرف الشمس

شرف الشمس

شرف الشمس

شرف الشمس

شرف الشمس

نیاز به تاکید دوباره است که برج های فلکی همیشه ثابت است و هیچ تغییری نمیکند و هیچگونه حرکتی ندارد و با صورت های فلکی فرق دارد

صورت فلکی :

به مجموعه ای از ستاره ها که نزدیک به هم هستند و از نظر ناظر زمینی شکل فرضی خاصی را به وجود می اورد ( فقط از زمین به این شکل دیده میشوند ) گفته میشود که به شکل همان حیوان هم نامیده میشوند .

دلیل نام گزاری برج های فلکی مانند صورت های فلکی این بوده که در زمان قدیم صورت های فلکی بر برج های فلکی منطبق بود

یعنی بر برج فلکی حمل صورت فلکی حمل در آسمان دیده میشد ولی همانطور که میدانید زمین در کهکشان راه شیری قرار دارد و کل کهکشان راه شیری هم در گردش به دور یک سیاه چاله میباشد و صورت های فلکی ( شکل های فرضی ستاره ها ) هم در طی زمان می چرخند و جا به جا میشود .

البته الان دیگر ماه های سال با نام حیوانات نیست و ما ایرانیان از فروردین و اردیبهشت و … استفاده میکنیم . کل این نام گزاری ها مانند اعداد تقسیم بندی هستند و لازم است بدانید هیچ معنی دیگری ندارند .

باز هم تاکید میکنیم برج های فلکی همیشه ثابت هستند یعنی امکان ندارد مثلا محیط دایره از ۳۶۰ درجه بشود ۳۶۵ درجه, ولی صورت های فلکی به دلیل چرخش خورشید و دیگر ستارگان به دور کهکشان راه شیری تغییر میکند و بین این دوازده برج فلکی جابجا میشوند .

از انجایی که سرعت متوسط حرکت ثانیه در این ستارگان ۱ درجه فلکی در هر ۷۰ سال است پس میانگین ۲۵۲۰۰ سال طول میکشد تا هر صورت فلکی یک دور کامل در بروج فلکی بزند و به جای خود برگردد .

برای درک بهتر این مطلب بر روی تصویر توضیح میدهیم .

در تصویر زیر وضعیت صورت فلکی و بروج فلکی در زمان قدیم را میبینید که در آن زمان برج فلکی حمل در صورت فلکی حمل قرار داشت

صورت فلکی حمل

در تصویر زیر وضعیت فعلی صورت فلکی و بروج فلکی نمایش داده شده است

قابل مشاهده است که صورت حمل در برج حمل نیست و به سمت شرق جهان حرکت کرده است .

نقطه قرمز رنگ اعتدال بهاری و شروع برج حمل است و به حرکت ثانیه در جهت توالی بروج حرکت کرده است و میبینید که درجه بیست و نه از صورت فلکی دلو در نقطه اعتدال بهاری واقع شده است

شرف شمس

باز هم تکرار میکنیم برج و صورت فلکی با هم فرق دارند و انها را اشتباه نگیرید و به یاد داشته باشید هنوز هم لحظه تحویل سال ( اعتدال بهاری ) در اول برج حمل قرار دارد اما دیگر در صورت حمل نیست و در درجه بیست و نه دلو میباشد .

و همیشه یادتان باشد چیزی که باعث تغییرات فصل ها میشود , برج های فلکی هستند نه صورت های فلکی یعنی تغییر صورت های فلکی هیچ ارتباطی با تغییرات اب و هوایی ندارد , و زمانی که خورشید در برج حمل قرار گیرد بهار میشود و هیچ ربطی ندارد , که در کدام صورت فلکی دیده شود .

و داستان شبهه شرف الشمس که این روزها توسط رسانه های دشمن مورد حمله قرار گرفته شده از این قاعده جدا نیست همان طور که میدانید روز شرف الشمس درجه نوزده برج فلکی قرار دارد و نه در درجه نوزده صورت فلکی حمل .

پس در سالهای عادی شرف الشمس روز نوزدهم فروردین ماه از ساعت حدود نیم ساعت بعد از زمان سال تحویل ان سال تا ۲۳ ساعت و ۵۷ دقیقه بعد میباشد

و در سال های کبیسه این اتفاق در ۱۸ فروردین الی ۱۹ فروردین قبل از ساعت سال تحویل ان سال می باشد

نظر مراجع تقلید

و پس از تمام این محاسبات نظر جناب حسن زاده آملی هم جویا شدیم که فرمودند : همچنان روز نوزدهم فروردین روز شرف الشمس بوده و تغییرات و جابه جایی های صورت فلکی باعث جابجایی زمان شرف الشمس نخواهد شد

نویسنده : بهرام شهریورنیا

منبع : سیلور۹۵


کانال تلگرامی ما

1396/08/29
15:06:36
5.0 / 5
4622
تگهای مطلب: رپورتاژ , هنر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
karamond.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كاراموند محفوظ است

كاراموندبرند کاراموند لاکچری